KOMITET NAUKOWY

prof. Hermann Ehrlich
Institute of Experimental Physics
TU Bergakademie Freiberg
Germany

dr hab. Anna Belcarz
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii
Uniwersytet Medyczny
Lublin

dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Biochemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK 
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii UMK 
Toruń

dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. UM
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
Uniwersytet Medyczny
Lublin

prof. dr hab. Artur Terzyk 
Wydział Chemii
Katedra Chemii Materiałów, Asorpcji i Katalizy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

dr hab. Piotr Ulański, prof. PŁ
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka
Łódź

dr hab. Marek Wiśniewski
Wydział Chemii
Katedra Chemii Materiałów, Asorpcji i Katalizy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

Konferencja w Toruniu