Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz - przewodniczący
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Interdyscyplinarne Centrum
Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu

Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr habil. Konrad Kleszczyński, Assoc. Prof.
Uniwersytet w Münster
Niemcy

Dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii Polimerów
Politechnika Gdańska

Dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
Wydział Chemii
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK
Wydział Chemii
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Katedra Biochemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
Wydział Chemii
Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Konferencja w Toruniu