„NanoBioMateriały – teoria i praktyka” Toruń, 29-31 maja 2017

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Anna Belcarz
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii
Uniwersytet Medyczny
Lublin

prof. dr hab. Marta Błażewicz
Katedra Biomateriałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Kraków

prof. dr hab. Stanisław Błażewicz 
Katedra Biomateriałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Kraków

dr hab. Anna Jakubowska, prof. UMK 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Zakład Biochemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak
Wydział Medyczny
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Rzeszów
Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Lublin 

dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK 
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii UMK 
Toruń

dr hab. Witold Musiał 
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
Wrocław

prof. dr hab. Artur Terzyk 
Wydział Chemii
Katedra Chemii Materiałów, Asorpcji i Katalizy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń

dr Michał Wójcik
Wydział Chemii
Uniwersytet Warszawski
Warszawa

Konferencja w Toruniu