Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

 

Autorzy komunikatów ustnych i plakatów prezentowanych w "Sesji Młodych" uczestniczą w Konkursie dla Młodych Uczestników Konferencji.

Regulamin Konkursu zamieszczono poniżej


Regulamin nagrody 

Konferencja w Toruniu