„NanoBioMateriały – teoria i praktyka” Toruń, 29-31 maja 2017

MIEJSCE KONFERENCJI

 Akademickie Centrum Kultury
i Sztuki "Od Nowa"

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ul. Gagarina 37a
87-100 Toruń

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów
  • Modelowanie struktury i procesów z udziałem nanomateriałów
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki
  • Cytotoksyczność nanomateriałów
    oraz tematy pokrewne.

 

 

Konferencja w Toruniu