Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

Współorganizatorami Konferencji są: Katedra Biochemii, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy UMK w Toruniu oraz Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana wyników i poglądów oraz nawiązanie współpracy między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biozgodnych,
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • Związki biologiczne czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • Cytotoksyczność nanomateriałów,
  • Nanomateriały i nanocząstki w medycynie
                                                                 oraz tematy pokrewne

 

MIEJSCE KONFERENCJI 

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 37a
87-100 Toruń

 

Konferencja w Toruniu