MIEJSCE KONFERENCJI

 Akademickie Centrum Kultury
i Sztuki "Od Nowa"

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
ul. Gagarina 37a
87-100 Toruń

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Synteza nanomateriałów nieorganicznych, bionanomateriałów oraz materiałów biokompatybilnych,
  • Badania chemiczne i strukturalne nanomateriałów,
  • Związki biologicznie czynne o potencjalnym zastosowaniu w nanotechnologii,
  • Interakcje biomolekuł i nanomateriałów,
  • Bioreaktory, bioprocesy, biosensory, bionośniki,
  • Cytotoksyczność nanomateriałów,
  • Nanomateriały i nanocząsteczki w medycynie
    oraz tematy pokrewne.

 

 

Konferencja w Toruniu