Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

ORGANIZATORZY

Katedra Biochemii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, UMK w Toruniu

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydział Chemii, UMK w Toruniu

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Roszek, prof. UMK
Członkowie
dr Joanna Czarnecka
mgr Łukasz Czarnecki
dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
lic. Patrycja Grabowska
dr Anna Hetmann
dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK
dr hab. Anna Kaczmarek-Kędziera, prof. UMK
dr Piotr Kamedulski
dr hab. Justyna Kozłowska, prof. UMK
dr Dorota Nemecz
mgr Patryk Rybczyński
dr Joanna Skopińska-Wiśniewska
mgr Małgorzata Skorupska
mgr Bartosz Szymczak
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
dr hab. Marta Ziegler-Borowska, prof. UMK

 

Konferencja w Toruniu