ORGANIZATORZY

Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Wydział Chemii, UMK, Toruń
Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK, Toruń
Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Roszek
Członkowie
mgr Adam Bieniek
mgr Paulina Bolibok
dr Joanna Czarnecka
dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK
dr Anna Hetmann
dr Anna Ilnicka
dr Anna Kaczmarek-Kędziera
mgr Piotr Kamedulski
dr Dorota Porowińska
dr hab. Marek Wiśniewski
dr Magdalena Wujak
mgr Wojciech Zieliński

Konferencja w Toruniu