Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

 

 

Prezes PTBioch 
prof. dr hab. Adam Szewczyk

 

Prezes PTChem
prof. dr hab. Izabela Nowak

 

logo1_biol.png 

Dziekan
prof. dr hab. Justyna Rogalska

logo2_chem.png

Dziekan
prof. dr hab. Iwona Łakomska

   
 
 

 

 

 

 

Konferencja w Toruniu