Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

KOMUNIKATY USTNE/WYKŁADY

Prosimy o przygotowanie prezentacji w programie Power Point, format slajdów 16:9. 

W celu zmiany formatu slajdów należy:

  • w zakładce "Projektowanie" → "Rozmiar slajdu" → zmienić na panoramiczny (16:9),
  • w starszych wersjach programu w zakładce "Projekt" lub "Plik" → "Ustawienia strony" → dopasuj rozmiar slajdów (16:9) lub dopasuj rozmiar slajdów → niestandardowy (ustawiamy np. szerokość 32 cm, wysokość 18 cm).

Czas przewidziany na komunikaty ustne to 12 min. + 3 min. na dyskusję w Sesji Głównej lub 10 min. + 3 min. na dyskusję w Sesji Młodych. Prosimy o przestrzeganie czasu wystąpienia.

 

PREZENTACJE PLAKATOWE

Prosimy o przygotowanie plakatów w formacie A0 tj. 841 × 1189mm. Maksymalny wymiar plakatów prezentowanych podczas Konferencji może wynosić 917 × 1297mm (format C0).

Konferencja w Toruniu