KOMUNIKATY USTNE/WYKŁADY

Prosimy o przygotowanie prezentacji w programie Power Point, 
format slajdów 16:9. 

W celu zmiany formatu slajdów należy:

  • w zakładce "Projektowanie" → "Rozmiar slajdu" → zmienić na panoramiczny (16:9),
  • w starszych wersjach programu w zakładce "Projekt" lub "Plik" → "Ustawienia strony" → dopasuj rozmiar slajdów (16:9) lub dopasuj rozmiar slajdów → niestandardowy (ustawiamy np. szerokość 32 cm, wysokość 18 cm).Ze względów organizacyjnych prezentacje (plik ppt, pptx lub pdf proszę przesłać na adres nabiomat@umk.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja (środa)

PREZENTACJE PLAKATOWE

Prosimy o przygotowanie plakatów w formacie A0 tj. 841 × 1189mm. 
Maksymalny wymiar plakatów prezentowanych podczas Konferencji 
może wynosić 917 × 1297mm (format C0).

Konferencja w Toruniu