„NanoBioMateriały – teoria i praktyka” Toruń, 29-31 maja 2017

WAŻNE TERMINY

31. 03. 2017 – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i abstraktów
28. 04. 2017 – ostateczny termin uiszczania opłat

Konferencja w Toruniu