WAŻNE TERMINY

31. 03. 2018 – ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i abstraktów
28. 04. 2018 – ostateczny termin uiszczania opłat

Konferencja w Toruniu