„NanoBioMateriały – teoria i praktyka” Toruń, 29-31 maja 2017

 

Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują znaczenie praktyczne w chemii, biologii i medycynie ze względu na ich nowe właściwości wynikające ze struktury, budowy oraz sposobu otrzymywania. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biologicznych w celu zwiększenia możliwości kontrolowania właściwości i optymalnego wykorzystania materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami. Naszym zamiarem jest stworzenie platformy służącej wymianie rezultatów między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

 

Konferencja "NaBioMat 2017" będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy. Jest ona kontynuacją konferencji zorganizowanej w 2016 roku.

 

Konferencja w Toruniu