Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują coraz większe zainteresowanie i znaczenie praktyczne w chemii, biologii i medycynie. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich szczególnych właściwości i optymalne wykorzystanie materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami. Naszym zamiarem jest stworzenie platformy służącej wymianie rezultatów między naukowcami pracującymi na styku chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

 

Konferencja "NaBioMat 2018" będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy. Jest ona kontynuacją spotkań zorganizowanych w 2016 oraz 2017 roku.

 

Konferencja w Toruniu