Dziękujemy Państwu za udział w NaBioMat 2018
 
Do zobaczenia za rok!
 

 * * *

        Współczesne nano- oraz biomateriały zyskują coraz większe zainteresowanie i znaczenie praktyczne w przemyśle, chemii, biologii i medycynie. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich szczególnych właściwości i optymalne wykorzystanie materiałów. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami.

Naszym zamiarem jest stworzenie platformy służącej swobodnej wypowiedzi akademickiej naukowców pracujących na styku fizyki, chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

 

Konferencja Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2019 będzie interdyscyplinarnym spotkaniem, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy. Jest ona kontynuacją spotkań zorganizowanych w latach 2016 - 2018.

 

 

 

Konferencja w Toruniu