Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

Szanowni Państwo,

współczesne nano- oraz biomateriały zyskują coraz większe zainteresowanie i znaczenie praktyczne w przemyśle, chemii, biologii i medycynie. Są przedmiotem intensywnych badań fizykochemicznych oraz biomedycznych, mających na celu zwiększenie możliwości kontrolowania ich szczególnych właściwości i optymalne wykorzystanie. To nowe podejście nakłada na badaczy konieczność nawiązywania ścisłej współpracy między dziedzinami.

Chcemy zaoferować Państwu miejsce i atmosferę sprzyjającą swobodnej wypowiedzi i wymianie rezultatów pomiędzy naukowcami pracującymi na styku fizyki, chemii materiałów, biologii i biotechnologii oraz dyscyplin pokrewnych.

Konferencja Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji 2024 jest kontynuacją spotkań zorganizowanych w latach 2016 - 2023.

Serdecznie zapraszamy do udziału,

                                                               Komitet Organizacyjny NaBioMat 2024

Konferencja w Toruniu