Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

 

2024-06-12

  Warsztaty firm Anton Paar (pdf) i Polbionica (pdf) - wg harmonogramu
      

ICNT WNBiW
----------
12:00-13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i powitalna kawa ACKiS Od Nowa
13:00-13:15 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
13:15-14:15 WYKŁAD INAUGURACYJNY: Melatonin: a molecule of multiple faces - prof. dr hab. Konrad Kleszczyński
14:15-14:40 Prezentacja firmy Polbionica
14:40-15:15 Przerwa kawowo-kanapkowa
15:15-17:15 SESJA GŁÓWNA (cz. 1.) Komunikaty ustne uczestników ---> plik pdf
17:15-18:00 SESJA POSTEROWA (GŁÓWNA) ---> plik pdf
18:30-22:00 SPOTKANIE PRZY GRILLU ----------
KOI UMK

_________________________________________________________________________________________

 

2024-06-13

8:30-9:30 WYKŁAD PLENARNY: Polimery na straży naszego zdrowia - dr hab. Justyna Kucińska-Lipka, prof. PG
ACKiS Od Nowa
9:30-10:00  Prezentacje firm Cytiva i Technolutions
10:00-10:30 Przerwa kawowa
10:30-13:00 SESJA MŁODYCH (cz. 1.) Komunikaty ustne uczestników ---> plik pdf
13:00-13:45 LUNCH
13:45-15:15

NANO-BIO czy BIO-NANO? Wykłady panelowe:
1/ W poszukiwaniu biokompatybilności nanomateriałów węglowych (dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK)
2/ Nanomateriały węglowe w regeneracji i stymulacji komórek tkanki nerwowej (dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH)
3/ Kiedy nano+bio=mat (prof. dr hab. Andrzej Kotarba, UJ)

15:15-15:45 Przerwa kawowa
15:45-16:45 SESJA POSTEROWA (Sesja Młodych) ---> plik pdf
18:00-20:00 GRA MIEJSKA I ZWIEDZANIE TORUNIA
----------
Stare Miasto

_________________________________________________________________________________________ 

 

2024-06-14

9:00-11:15 SESJA MŁODYCH (cz. 2.) Komunikaty ustne uczestników ---> plik pdf

ACKiS Od Nowa

11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-13:45 SESJA GŁÓWNA (cz. 2.) Komunikaty ustne uczestników ---> plik pdf
13:45-14:00 Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród
14:00-14:30  LUNCH
_________________________________________________________________________________________ 

ICNT - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

WNBiW - Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

ACKIS Od Nowa - Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"

KOI UMK - Kopernikański Ośrodek Integracji

 

 

Konferencja w Toruniu