Środa, 6 czerwca 2018

 
9:00-10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00-10:15

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

10:15-11:15

WYKŁAD INAUGURACYJNYExtreme biomimetics and development of novel nanostructured composite materials

prof. Hermann Ehrlich, Institute of Experimental Physics, TU Bergakademie Freiberg, Germany 

11:15-12:00

WYKŁAD PLENARNYNanożele polimerowe jako platforma do konstruowania nanomateriałów dla medycyny. Synteza, właściwości, przykłady zastosowań

dr hab. Piotr Ulański, prof. PŁ, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka, Łódź

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-12:50

Prezentacja firmy MERCK

12:50-14:00

SESJA GŁÓWNA cz. 1 - Komunikaty ustne uczestników (pdf)

14:00-15:00

Lunch, sesja plakatowa (główna) (pdf)

15:00-16:15

SESJA GŁÓWNA cz. 2 - Komunikaty ustne uczestników (pdf)

18:30-21:00

BROWAR STAROMIEJSKI Jan Olbracht, ul. Szczytna 15

 

 Czwartek, 7 czerwca 2018

 
9:15-10:00

WYKŁAD PLENARNYZastosowanie materiału kościozastępczego w ubytkach kości

dr hab. n. med. Adam Nogalski, prof. UM, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny, Lublin 

10:00-10:20

IRTech – prezentacja firmy

10:20-10:40

Nano-Implant – prezentacja firmy

10:40-11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:00

SESJA MŁODYCH cz. 1 - Komunikaty ustne uczestników (pdf)

13:00-14:00

Lunch, sesja plakatowa (młodych) (pdf)

14:00-15:15

SESJA MŁODYCH cz. 2 - Komunikaty ustne uczestników (pdf)

18:00-23:00

SPOTKANIE TOWARZYSKIE - CENTRUM ASTRONOMII w Piwnicach

 

 Piątek, 8 czerwca 2018

 
9:15-10:00

WYKŁAD PLENARNY2D-C – fakty i mity

dr hab. M. Wiśniewski, Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

10:00-11:30

SESJA MŁODYCH cz. 3 - Komunikaty ustne uczestników (pdf)

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:00

Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

 

Konferencja w Toruniu