program konferencji oraz książka abstraktów w postaci pdf

 Czwartek, 6 czerwca 2019

 
8:30-9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00-9:15

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9:15-10:15

WYKŁAD INAUGURACYJNYNanorurki węglowe jako nośniki leków. Analiza możliwości ich wykorzystania przy użyciu metod dynamiki molekularnej

prof. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków 

10:15-11:15

WYKŁAD PLENARNYInżynieria powierzchni implantów - nano&bio wyzwanie XXI wieku

prof. Andrzej Kotarba, Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów, Wydział Chemii, UJ, Kraków

11:15-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:30

SESJA GŁÓWNA cz. 1 - Prezentacja firmy Nano-implant; Komunikaty ustne uczestników (6x15 min) - pdf do pobrania

13:30-14:15

Lunch, sesja plakatowa (Sesja Główna) - pdf do pobrania

14:15-16:00

SESJA GŁÓWNA cz. 2 - Prezentacja firmy Merck; Komunikaty ustne uczestników (6x15 min) - pdf do pobrania

18:00-22:00

SPOTKANIE TOWARZYSKIE

 

 Piątek, 7 czerwca 2019

 
8:30-9:30

WYKŁAD PLENARNYPhoto-triggered nanocapsules containing natural active agents

dr Bartosz Tylkowski, Centre Tecnològic de la Química de Catalunya, Tarragona 

9:30-11:00

SESJA MŁODYCH cz. 1 - Komunikaty ustne uczestników (9 x 10 min) - pdf do pobrania

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-13:00

SESJA MŁODYCH cz. 2 - Komunikaty ustne uczestników (9 x 10 min) - pdf do pobrania

13:00-14:00

Lunch, sesja plakatowa (Sesja Młodych) - pdf do pobrania

14:00-15:20

SESJA MŁODYCH cz. 3 - Komunikaty ustne uczestników (8 x 10 min) - pdf do pobrania

15:30-16:00

Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

 

 

Konferencja w Toruniu