„NanoBioMateriały – teoria i praktyka” Toruń, 29-31 maja 2017

 PONIEDZIAŁEK, 29 maja 2017

 
10:00-10:15

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

10:15-11:15

WYKŁAD INAUGURACYJNY: Polimerowe nośniki substancji leczniczych jako droga do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii

dr hab. Witold Musiał, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław 

11:15-12:00

WYKŁAD 1: Oporność bakterii wobec nanocząsteczek metali - sporadyczne przypadki czy rosnące zagrożenie?

dr hab. Anna Belcarz, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin

 
12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:15

SESJA GŁÓWNA cz. 1 - Komunikaty ustne pdf

14:15-15:15

Lunch, sesja plakatowa (główna) pdf

15:15-17:00

SESJA GŁÓWNA cz. 2 - Komunikaty ustne pdf

 

 WTOREK, 30 maja 2017

 
9:15-10:00

WYKŁAD PLENARNY 1: Nanowłókna w ochronie środowiska i w zastosowaniach medycznych

prof. dr hab. Marta Błażewicz, Katedra Biomateriałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 

10:00-10:45

WYKŁAD 2: Genotoksyczność wybranych nanomateriałów i ich mieszanin

dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów; Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, Lublin

 
10:45-11:15

Przerwa kawowa

11:15-13:00

SESJA MŁODYCH cz. 1 - Komunikaty ustne pdf

13:00-14:00

Lunch, sesja plakatowa (młodych) pdf

14:00-15:15

SESJA MŁODYCH cz. 2 - Komunikaty ustne pdf

18:00-23:00

SPOTKANIE TOWARZYSKIE połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (Toruń, ul. Chrobrego 86)

 

 Środa, 31 maja 2017

 
9:15-10:00

WYKŁAD PLENARNY 2: Niewidomi i słoń - czyli jak syntetyzować i opisywać nanomateriały stosowane w biologii, medycynie i naukach o materiałach

dr Michał Wójcik, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

10:00-11:15

SESJA MŁODYCH cz. 3 - Komunikaty ustne pdf

11:15-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:30

SESJA MŁODYCH cz. 4 - Komunikaty ustne pdf

13:30-14:30

Lunch

14:30-15:00

Zakończenie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród

 

Konferencja w Toruniu